Kufle na 29 Final WOSP juz gotowe!

Kufle na 29 Final WOSP juz gotowe! ❤️❤️❤️ Dziekujemy anonimowemu sponsorowi o raz Aneta Leda za wykonanie ❤️❤️❤️

The mugs for the 29th Final WOSP are ready! ❤️❤️❤️ We would like to thank the anonymous sponsor once again Aneta Leda